Md6 arzător de grăsime, Indicatoare de Norme de Deviz

Ion Ghica nr. Modifications dans le statut juridique des demandes de brevet Erratum.

Prima literă din clasă este simbolul unei secţiuni a clasificării internaţionale a cererilor de brevet. Semnificaţia acestor simboluri este cea conferită de clasificarea internaţională, astfel: A - Necesităţi curente ale vieţii B - Tehnici industriale diverse. Publicarea în BOPI a cererilor de brevet de invenţie asigură solicitantului o protecţie provizorie, în condiţiile prevăzute de art.

BULETIN OFICIAL - agepi

Descrierile cererilor de brevet de invenţie, ale căror rezumate sunt publicate în acest număr, se află la sala de lectură md6 arzător de grăsime publicului - şi pot fi consultate direct sau se pot comanda xerocopii, contra-cost. Aceste descrieri fac parte din stadiul tehnicii, pentru stabilirea noutăţii, începând cu data publicării lor în Buletin.

Procedeul de stimulare electrică a carcaselor de vită, la tensiuni joase, conform invenţiei, constă în aplicarea unei stimulări electrice a carcaselor de vită, la 20 min postsacrificare, prin intermediul a doi electrozi, şi anume, se aplică un curent electric de Greutatea pierderii de badminton conform invenţiei este constituit din 4 blocuri principale, un bloc de alimentare, un bloc de temporizare, un bloc oscilator şi un bloc de reglare a tensiunii, montate într-o carcasă, pe care sunt cuplaţi flexibil doi electrozi din oţel inoxidabil, pentru aplicarea stimulului electric pe carcasă.

Argevil S. Compoziţia conform invenţiei conţine: 1, Procedeul de obţinere a compoziţiei de activator solar, buvabil, conform invenţiei, constă în: prelevarea aseptică a embrionilor din ouă embrionate, dezintegrarea embrionilor, delipidizarea cu n-hexan, amestecarea în soluţie a extractului embrionar cu acetat de retinol, drojdie seleniatăşi ingredienţi de condiţionare, omogenizare sub presiune, deshidratare prin pulverizare, amestecarea pulberii rezultate cu lapte praf instant şi cacao granulată sau cafea solubilă.

Conic Com S. Revendicări: 1 Fig. Pantalonul conform invenţiei este compus din două detalii faţă A, Bsimetrice, două detalii spate C, Dsimetrice, un subansamblu betelie Edouă clapete buzunar F, Gsimetrice, şi două subansambluri pungă buzunar H, Isimetrice.

BULETIN OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

Existenţa, pe detaliile faţă A, B şi detaliile spate C, D a unor piese mobile e, f, i, jcare au feţele de culori diferite, permite ca, prin încheierea lor pe partea interioară sau exterioară a cracului pantalonului, să se dea acestuia o culoare, cealaltă culoare sau combinaţii. Revendicări: 8 Figuri: 22 57 Invenţia se referă la o umbrelă de buzunar, destinată persoanelor, pentru a se proteja de ploaie, zăpadă sau razele solare. Umbrela de buzunar, conform invenţiei, este gonflabilă, fără spiţe şi se compune dintr-un înveliş impermeabil dublu 1 sau parţial dublu, un distribuitor 2pentru insuflarea aerului cu gura, având şi rolul de distribuitor al acestuia, un baston telescopic 3 opţional, o garnitură de etanşare 4o piuliţă 5un dop 6 pentru blocare aer şi o panglică 7 folosibilă numai în cazul neutilizării bastonului telescopic.

Extractul conform invenţiei este caracterizat prin aceea că este un extrac thidroalcoolic de 1, Echipamentul aerodinamic, conform invenţiei, poate fi gonflabil, negonflabil sau cu miez în interiorul învelişului şi este compus dintr-un element 1 faţă, dintr-un alt element aerodinamic 2 spate şiogaică 3 care se fixează pe un echipament 4 al sportivului. Jocul conform invenţiei se desfăşoară pe o tablă de joc 1inscripţionată cu ajutorul unor pioni 3a unor jetoane de jucători şi a unor md6 arzător de grăsime 5 reprezentând md6 arzător de grăsime unităţi militare, mişcările pe tabla de joc 1 sunt efectuate în urma aruncării unor zaruri 6 şi a indicaţiilor de pe tabla de joc 1 prin nişte cartoane obligatorii cu surprize 7banii din Bancă pot ajuta la cumpărarea de unităţi md6 arzător de grăsime 5.

Poarta suplimentarăşi noul sistem de departajare a echipelor sportive, conform invenţiei, cuprinde un cadru frontal, dimensionat cu nişte dimensiuni h şi i în funcţie de sportul căruia îi este destinat, format din nişte bare a asamblate între ele, unaltsistemdebare bîmbinate între ele, fixate cu un sistem de ancoraj şi susţinut de o plasă C care reţine mingile intrate într-un gol D al porţii, având două md6 arzător de grăsime laterale d şi alte suprafeţe e şi fmingile intrate în golul D porţii socotindu-se zecimi de punct.

Revendicări: 1 Figuri: 5 Fig. Petrotub S. C Carbochim S. Procedeul conform invenţiei constă în aceea că, îndepărtarea spirei de msn pierdere în greutate povestiri de succes a filetului până la profilul complet se realizează simultan cu operaţia de filetare a ultimei jumătăţi de spiră,prin plasarea unei scule aşchietoare la o distanţă convenabilă faţă de o sculă de filetat, pe aceeaşi portsculă, în aşa fel, încât îndepărtarea spirei incomplete să se facă concomitent cu filetarea ultimei jumătăţi de spiră, cursa de retragere rapidă realizându-se pe maximum un sfert de rotaţieapieseideprelucrat,zonă în care se realizează prelucrarea spirei.

Recenzii privind cafeaua verde subțire

Scula combinată pentru realizarea procedeului, conform invenţiei, este plasată la o distanţăconvenabilă faţăde o sculă de filetat 2pe aceeaşi portsculă 3. Dispozitivul conform invenţiei este alcătuit dintr-un corp 1 în care este introdusă o casetă 3 ce conţine o supapă A cuuntaler 6corpul 1 şi caseta 3 fiind montate prin înşurubare pe gâtul filetat al unui recipient 2supapa A obturează un orificiu f mărginit de un scaun-supapă g practicat în corpul 1deschiderea supapei A fiind realizată cu un buton de acţionare 10prevăzut cu o tijă 9 şi împins de un arc de compresiune 12butonul de acţionare 10 este prevăzut cu un guler i dereţinere pe corpul 1 şi până la prima folosire, este blocat axial de un inel 15ce urmează afi rupt şi îndepărtat.

Inelul 15 este solidar, printr-o bridă flexibilă 14cu un dop-sigiliu 13 introdus pe capătul unui ştuţ l al corpului 1străbătut de un orificiu m de introducere a unei doze de dioxid de carbon sub presiune şi de evacuare a lichidului din recipientul 2la apăsarea butonului de acţionare Revendicări: md6 arzător de grăsime Figuri: 3 21 A 21 A Fig.

Procedeul conform invenţiei constă în iradierea apei cu o sursă de md6 arzător de grăsime iradiere cu activitate de 5 x 10 Ci, folosindu-se un catalizator de platină spongioasă, care favorizează obţinerea unui volum de hidrogen de 20 de md6 arzător de grăsime mai mare decât cel rezultat în aceleaşi condiţii de iradiere a unei probe etalon, fără catalizatorul respectiv.

cele mai bune bare de pierdere în greutate

Proce- deul de obţinere asăpunului, conform invenţiei, constă în prepararea leşiei de hidroxid de sodiu, amestecarea pentru omogenizare, amestecarea leşiei cu grăsimea animală încălzită, înglobarea altor ingrediente, cum ar fi: conservant, colorant, ulei vegetal, ulei eteric, esenţă din plante. Instalaţia pentru obţinerea săpunului, conform invenţiei, se compune din bazine de topire şi separare a grăsimilor de impurităţi, dispozitive de omogenizare şi saponificare, forme de turnare, maşini de aşchiere-mărunţire şi moride granulare.

Structura compozită, conform invenţiei, este formată din minimum un strat de polimeri poliolefinici, aleşi dintre polietilenă, polipropilenă, polibutenă, copolimeri olefinici sau amestecul lor; un strat de polimeri cu structură polară, aleşi dintre poliamide, poliesteri, polimeri ai alcoolului vinilic, ionomeri, îmbinate prin lipire cu ajutorul unui strat intermediardepolimertermoplasticavând cel puţin câte ogrupă structurală comună cu fiecare din cei doi polimeri din straturile adiacente, a căror îmbinare o realizează, respectiv grupe funcţionale hidrocarbură specifice poliolefinelor şi grupe funcţionale hidroxil, carbonil, carboxil specifice polimerului polar adiacent.

Adiacent S. Procedeul de obţinere a detergenţilor, conform invenţiei, are următoarele etape: realizarea amestecului A, micronizarea acestuia prin trecerea printr-o sită vibratoare, lăsare timp de h pentru perfectarea reacţiei şi stabilizare, adăugarea amestecului B, micronizare, md6 arzător de grăsime şi perfectarea reacţiei, adăugarea amestecului C, micronizare prin trecere prin sita vibratoare, ambalare.

Recenzii privind cafeaua verde subțire |

Procedeul conform invenţiei constă în supunerea minereului la oxidare sub presiune, în prezenţa unei surse care cuprinde ioni de sulfat sau bisulfat, selectată dintr-o grupă care constă din acid sulfuric şi un sulfat de metal, care hidrolizează în soluţia acidă, iar cantitatea de sursă de ioni de sulfat sau bisulfat, care se adaugă, conţine cel puţin cantitatea stoichiometrică de ioni de sulfat sau bisulfat pentru producerea sării de sulfat bazic de cupru minus cantitatea de sulfat generat in situ în oxidarea sub presiune.

Revendicări: 6 57 Invenţia se referă la un procedeu pentru fabricarea unui component din oţel cementat sau carbonitrurat şi oţelul pentru fabricarea acestui component.

înapoi pierderea de grăsime înainte și după

Procedeul conform invenţiei se realizeză prin tratarea fizică, dirijată, nedistructivă, a materialului textil, în plasmă rece de aer, la presiunea de 0, Acesta se ridică pentru poziţia de blocare a accesului în locul de parcare şi coboară pentru poziţia de acces în locul de parcare, de asemenea în scop antiefracţie, pentru vehiculul parcat, braţul 16 se poate ridica după parcarea vehiculului într-o poziţie convenabilă,până când tamponul 18 intră în contact cu autovehiculul, împiedicând deplasarea acestuia.

Revendicări: 3 Figuri: 2 Revendicări: 1 Fig. Procedeul conform invenţiei este caracterizat prin aceea că, uncursde apă al unei albii curbe se corecteazăşisereduce la forma iniţială de albie rectilinie, cu unul sau mai multe praguri de contracurent, stabilite după caz, un prag principal de taluz A se amplasează pe taluzul albiei, la baza acestuia, la intrarea în albia curbă, se mai utilizează un prag ajutător de taluz Bamplasat pe taluz la baza acestuia, în aval de pragul principal de taluz A şi unul sau mai multe praguri de parcurs C, D amplasate în interiorul albiei curbe pe aliniamentul malului albiei rectilinii, pragurile se orientează după un ax II-II care face un unghi!

Arzătoare de grăsimi: pilula miracolă sau nămol ieftin!

Revendicări: 6 Figuri: 8 Fig. Cadrul conform invenţiei cuprinde un stâlp 1 desusţinere, prevăzut cu nişte elemente 7 cefaclegătura cu alte piese de legătură 2, 2a laterale, care md6 arzător de grăsime la extremitate o piesă 13 demondirecţii atât verticală, cât şi orizontală, se realizează o tabilă sau rotativă, prin asamblarea mai multor cadre pe schelă şiogrindă de susţinere. Revendicări: 16 Figuri: 83 21 A Fig. Procedeul conform invenţiei constă din aceea că, în prima fază, forţa activă imprimată de un piston este descompusă în două componente, una perpendiculară şi alta tangenţială la suprafaţa unui disc oscilant în spaţiu, simultan cu faza a doua, când ansamblul de conversie transformă componentele forţei active într-un moment rezultant util.

Mecanismul spaţial pentru aplicarea procedeului, conform invenţiei, este alcătuit dintr-un ansamblu oscilant Aformat la rândul lui dintr-un disc 3 oscilant, de care sunt prinse nişte biele 4 şi care este articulat în centru într-un punct fix cu ajutorul unui suport 5ce permite mişcarea după generatoarea unui con, numit herpolodic, a unui braţ 6 de cuplare şi a unui braţ 7 de transmisie a componentelor rezultate din descompunerea forţei transmise de piston la un ansamblu de conversie Bformat dintr-un md6 arzător de grăsime 8 de conversie în moment al componentei tangenţiale la un disc oscilant 3dintr-un sistem de antrenare 9 a unui ax motor 10 prevăzut cu un mecanism de 20 23 F 16 L 21 Md6 arzător de grăsime variereamărimii forţei tangenţiale corespunzătoare unui moment motor constant şi dintr-un angrenaj 11 de roţi dinţate, conice, de realizare a mişcării plan-paralele a braţului 7 şi de utilizare a componentei tangenţiale la discul oscilant 3.

brazilia pierderea în greutate

Metoda conform invenţiei foloseşte un distribuitor realizat cu senzori Holl, corespunzători fiecărui cilindru, dispuşi circular md6 arzător de grăsime jurul unui ax antrenat de motor, pe care se află fixată o armătură feromagnetică, senzorii Holl fiind dispuşi astfel, încât în momentul trecerii armăturii prin faţa lor, pistonul corespunzător senzorului respectiv să se afle în punctul mort superior, corespunzător punctului de aprindere.

Instalaţia pentru aplicarea metodei, conform invenţiei, este prevăzută cu un ax 2 antrenat de motor, în jurul axului 2fiind dispuşi nişte senzori 1 Holl, pe ax, fiind fixată oarmătură 3 feromagnetică în aşa fel, încât prin trecerea armăturii 3 prin faţa unor traductoare, acestea md6 arzător de grăsime furnizeze impulsuri ce coincid punctelor de aprindere ale pistoanelor respective.

Sistemul conform invenţiei este alcătuit dintr-o manta 1 de polietilenă dură, de presiune, sprijinită pe nişte distanţiere 2 dispuse rigid la rândul lor pe o conductă 3 de agent termic, protejată, dar cu posibilităţi de deplasare liberă faţă de mantaua de protecţie 1 şi faţă de care asigură existenţa unui strat 4 de izolare termică, constituit din stratul de aer staţionar la presiune atmosferică sau la o valoare superioară a acesteia, situat între suprafaţa exterioară a conductei 3 de agent termic şi suprafaţa interioară a mantalei 1 de presiune, continuitatea sistemului de transport a agentului termic este asigurată prin îmbinări prin sudare a unor conducte de oţel 5 şi îmbinări sudate 6 a mantalei 1 de polietilenă de presiune, iar eventualele dilatări ale conductei metalice sunt preluate de nişte elemente elastice 9 ce leagă oflanşă 7 lipită pe unul din capetele mantalei 1 deprotecţie cu un capac 8 rigid pe conducta de transport a agentului termic.

Soclul conform invenţiei esteconstituit dintr-un corp 1 din material ceramic, izolator md6 arzător de grăsime şi cu o conductivitate termică mică, care are o extensie cilindrică astriată exterior, racordată printr-o zonă c cu formă de sfert inel sferic concav, la o zonă filetată b cu filet Edison, zonă izolatoare electric cu suprafaţă liberă, neacoperită metalic, urmată de un canal inelar d şiozonăde contact e cu formă de sfert inel sferic convex, cu diametrul exterior mai mic decât diametrul interior al filetului Edison, atât canalul inelar d cât şi zona de contact e fiind placate cu o folie sau peliculă de metal 2continuate cu o zonă izolatoare fie sub formă de sfert inel sferic convex hfie sub formă tronconică izona terminală centrală fiind fie cilindrică scurtă jîmbrăcată cu un capac metalic 3fie plată şi placată cuoplăcuţă de contact 4.

BULETIN OFICIAL - agepi

Aplicarea invenţiei are avantajul că asigură izolarea electrică necesară deşurubării soclului, fără a necesita scule ajutătoare în caz de spargere sau dezlipire a balonului de sticlă. Ansamblul conform invenţiei cuprinde o prăjină 20 şi nişte ghidaje câștiga sau pierde în greutate înainte de perioada şi 40 de menţinere, stâng şi respectiv drept, alcătuite, fiecare, dintr-o multitudine de segmente 35 şi 45 asamblate între ele prin intermediul unor articulaţii şi care permit depărtarea ghidajelor 30 şi 40 într-un spaţiu relativ mic, iar în timpul lucrului într-o cameră 55 a unui generator nuclear de abur, ghidajele 30 şi 40 formează un suport rigid şi un ghidaj pentru profilul 20 caurmarealegăturilor dintre ghidaje 30 şi 40 cu un cap 25 de ghidare, prin intermediul unor bolţuri 60 şi 2 şi respectiv datorită faptului că nişte capete opuse ale ghidajelor 30 şi 40 sunt menţinute într-un motor 90 de acţionare şi într-un montaj 95 rotativ.

Recenzii privind cafeaua verde subțire Privind cafeaua verde Add: mepuvyjy46 - Date: - Views: - Clicks: Eu adaug ghimbir cand incepe sa fiarba apa, pe urma adaug cafeaua verde si dupa ce s-a racit adaug si mierea de albine. Doctor și prezentatorul TV a adunat. Rimelul îmi alungește genele oferindu-le un aspect natural și curat. Are efectele de detoxifiere excelente care pot fi simțite deja la 15 minute după consumare ATENȚIE: Boabele de cafea verde sunt foarte dure, pentru măcinarea lor este necesară o râșniță puternică.

Revendicări: 18 Figuri: 7 57 Invenţia se referă la un procedeu de modelare a tragerilor artileriei şi conducerii focului, utilizând unul sau mai multe calculatoare în reţea, prin implementarea imaginii panoramice a terenului pe calculator, construirea automată a unui model radial al terenului, prin calculul coordonatelor, apelând datele altimetrice şi geografice, dintr-o sursă externă, şi transformarea coordonatelor punctului de cădere al loviturii de artilerie în coordonatele ecran, prin intermediul unui algoritm ce include şi procedeul pregătirii complete.

Regulatorul conform invenţiei are în compunere un corp 1care are montată o bucşă 13 în care se află un arc 15 prins în jurul unei tije 8 şireglatdeo piuliţă Tija 8printr-o suprafaţă conică fînchide sau deschide accesul fluidului într-o cameră de medie presiune cîmpărţită în două compartimente.

greutatea pierde tipurile de corpuri

Revendicări: 2 Figuri: 2 Fig. Mihail, Râmnicu Vâlcea, Banac C. Testul conform invenţiei cuprinde md6 arzător de grăsime suport organic, aplicat în toate domeniile necesare cu- corecte, codificate alfabetic sau în cifre, care se tipăresc noaşterii. Invenţia rezolvă problema tipăririi pe test a soluţiilor corecte, fără ca persoana examinată să le poată copia, prezentând avantajele că se realizează uşor şi ieftin, asigură corectarea şi evaluarea rapidă nu numai de către programator, ci şi de funcţionarul căruia programatorul îi destăinuie cheia cifrului.

Indicatoare de Norme de Deviz

Conform invenţiei, pentru fiecare fuzibil F al elementului de înlocuire, se prevede câte un element de topire locală E tcare determină fuziunea locală a fuzibilelor F acestuia şi care poate fi alimentat de la un transformator Ta de tensiune sau de curent cu mai multe secundare, asigurând deci funcţionarea sub comanda unui dispozitiv de supraveghere a curentului invers, la depăşirea unui anumit prag al intensităţii acestuia. Fiecare element de înlocuire al unei serii omogene, conform invenţiei, este compus din elemente fuzibile 3care se realizează din bandă de argint, de grosimi diferite, dar cu aceeaşi lăţime, aceeaşi poziţionare şi aceeaşi formă a locului îngust şi capace terminale 2 care se asamblează de un tub electroizolant 1 cu ajutorul unui dispozitiv pentru deformarea metalelor pe baza efectului electromagnetic.

Celula electrică, conform invenţiei, cuprinde un schelet metalic 1constituit din patru montanţi de înălţime 1. Scheletul 1 se realizează demontabil prin folosirea unui profil din Al, care prezintă două aripi de îmbinare a pentru îmbinarea demontabilă, prin şuruburi g sudate prin puncte de sudură, a pereţilor laterali 3un perete spate 4 un soclu 2 ,ouşă 5 şi un capac 6precum şi montarea în baterie a "n" celule electrice.

Profilul din Al, din care este realizat scheletul 1mai prezintă două canale bîn care se introduc prin presare garnitura de etanşare 1.

receptorii beta pentru pierderea în greutate

In centru, este prevăzut un canal d cu secţiune patrată, care dă profilului o rezistenţămare la încovoiere şi flambaj. Escaro S. Clema se compune dintr-un corp 1 în formă de H, executat din duraluminiu, pe care se deplasează un bac mobil 2care asigură prinderea de instalaţie.

Acesta este prins de o coloană de acţionare cu dublă deplasare 3 prin intermediul unei piese de legătură 7 şi a unui ştift 8. Prin rotirea coloanei de acţionare cu dublă deplasare 3în sensul spre stânga, până la blocare, bacul mobil 2 se retrage, comprimând arcul elicoidal 6. Aceasta este poziţia de "clemă armată".

kangmei slimming saci de ceai